Dit is een bericht van de VUB gericht aan VUB-personeel en de VUB-studenten

Open in browser

Hospital of the Future

De gezondheidszorg evolueert sneller en sneller. Bijna dagelijks worden nieuwe technologieën ingezet. De kennis over ziekten en aandoeningen verbetert continu. De bevolking vergrijst, mensen blijven langer actief en willen terecht over hun toekomst beslissen en zolang mogelijk hun eigen zorg in handen houden.

Hoe moeten ziekenhuizen zich op al deze evoluties voorbereiden? Hoe moet het ziekenhuis van de toekomst eruit zien? Kortom waar zou jij– mocht jij minister zijn – het geld van de gemeenschap aan spenderen?

Het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid en de Vlerick Business School voeren in opdracht van de Vlaamse overheid een studie uit over het ziekenhuis van de toekomst.

Omdat dit toekomstig ziekenhuis nog gebouwd moet worden willen we ook weten hoe studenten en hun omgeving hierover nadenken. Vul de online bevraging in. Investeer enkele minuten van jouw tijd om straks ook het ziekenhuis op jouw maat te realiseren. De humanistische visie van VUB en UZ Brussel-medewerkers en studenten mag hierin niet ontbreken.

Deel deze link met partners, ouders en vrienden. Hoe meer antwoorden, hoe beter.

Heel erg bedankt

Caroline Pauwels, Rector
Marc Noppen, CEO UZ Brussel

Volg Vrije Universiteit Brussel

U ontvangt deze mail omdat u personeelslid of student bent van de Vrije Universiteit Brussel. Om uw andere communicatievoorkeuren aan te passen klik hier